Autorské filmové dokumenty a videá

profesorovi J. Passovovi
Fešinova Kazaň

 

Ester Šimerová-Martinčeková (žiačka Alexandry Ester)

Počet a zoznam vedeckých prác, publikovaných vysokoškolských učebníc, monografií, pôvodných vedeckých prác v domácich a v zahraničných vedeckých časopisoch, publikačných prác v zborníkoch z vedeckých konferencií:

AAB Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 4
ACB Vysokoškolské a stredoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 6
BCI Skriptá a učebné texty 19
ADE Vedecké práce v zahraničných časopisoch a zborníkoch 45
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch a zborníkoch 44
EDJ Recenzie a štúdie v časopisoch a zborníkoch 43

Publikácia- učebnica: Kollárová, E., Berdičevskij, A.: Культура первых встреч.Ruština pre samoukov,Easton Books, Bratislava, 9 vydaní, 2 zahraničné-Litva, Lotyšsko

LITVA-20012
RUSU KALBA SAVARAKIŠKAI, LEIDYKLA:VAIGA,2010,
ISBN 978 9955 40 7980
RIGA-Lotyšsko, 20013

Učebnica – Kollárová, E.,Trušinová, L.B.: Vstreči  s Rossijej, 4 vydania od roku 1995, dodnes používaná

 

AAB Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA 01 Пассов,E.И.,Колларова Э.,Кибирева Л. В .: Концепция коммуникативного иноязычного образования ,Санкт -Петербург,Златоуст ,2007, с.199, ISBN 978-5-86547-4O9-8

 

AAB Monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB 01 Hovory o kulturologickom smerovaní cudzojazyčnej edukácie, Bratislava, 2013 str.212, ISBN 978-8O-89O7O-58-9, I.vydanie, Bratislava, II.vydanie, Bratislava ŠPÚ, EU, 2014, ISBN 978-80-8118-128-3
AAB 02 Ries , L., Kollárová, E.: Svet cudzích jazykov dnes, Bratislava: Didaktis, s. 188, 2004, ISBN 80-89160-11-5
AAB 03 Kollárová, E.: Kulturologické smerovanie cudzojazyčnej edukácie, Banská Bystrica,  UMB, 2004, s.62, ISBN 80-89070-20-5
AAB 04 Kollárová, E.: Hovory so sebou a s vami o Vstrečach s Rossijej, Bratislava, 2008, s.160, ISBN 978-80-8O52-312-1

Šéfredaktorka časopisov:
20 ročníkov medzinárodného kulturologického časopisu Русский язык в центре Европы , vychádza  od IX.kongresu v Bratislave v roku 1999

Cena Fondu Russkij mir , Prezídia MAPRJAL, Varšava, 2008:
DIPLOM ZA VKLAD v razvitie i popularizaciu russkogo jazyka i kuľtury nagraždaetsia Eva Kollarova profesor, viceprezident Associacii rusistov Slovakii, glavnyy redaktor žu,rnala „Русский язык в центре Европы“.

Podpisan ispoľniteľnyj direktor Fonda Russkij mir  Viačeslav Nikonov, Moskva, 2008, vručenie diploma v Varšave- prof. Verbickoj  i sekretarem Russkogo mira A.Gromyk

s.2700, č.16/2013, ISBN 978-808907-060

Od roku 2012 šéfredaktorka časopisu STUDIA RUSSICO-SLOVACA, Ružomberok, Verbum, str.154, ISBN 978 80-8O84 970 2, č.2/2013, ISBN 978-80-561-0083-7, č.3- 2014, ISBN 978-80-561-0185-8, č. 15, ISBN 978-80-561-0259-6, časopis bol predstavený na XIII.Kongrese MAPRYAL v Granade/ 43 krajín, 1000 účastníkov/
V roku 2017 vyšiel V. ročník, str.241, Ružomberok, ISBN 978-80-561-0387-6

 

Súbor vizuálnej pedagogickej interpretácie precedentných ruských a slovenských personálií

AAB 01 Kollárová, E.: Ester Šimerová- Martinčeková – žiačka Alexandry Exter, Regensburg, MAPRJAL, 1994, autorský filmový dokument v slovenskej a ruskej verzii ´, 20´
AAB 02 Kollárová, E.: Zvony (Milan Rúfus), Banská Bystrica, UP, 1990, 20´ autorský filmový dokument
AAB 03 Kollárová, E: Komu dám svoju nehu (Maša Haľamová) Matica slovenská, 1988, 15´a.f.d.
AAB 04 Kollárová, E: U Straussov o poézii (Rúfus, Haľamová, Strauss) Martin, Matica slovenská, 1990, 45´a.v.d.
AAB 05 Kollárová, E.: Stretnutie s Čajkovským, Banská Bystrica, UP, 1990, a.f.d.
AAB 06 Kollárová, E.: Hovory o umení (V.Macek, K.Havlíková, E.Kristínová, M.Medvecká) Banská Bystrica MC, 1990, 45´, autorský videoprogram
AAB 07 Kollárová, E.: Videopohľadnica prof.Passovovvi, J.I.- Jelec 20015
AAB 08 Kollárová, E.: Videopohľadnica o N.Fešinovi pri otvorení medzinárodnej konferencii v KAZANI, 2014

 

ACB Vysokoškolské a stredoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB 01 Kollárová, E., Trušinová, L.: Встречи с Россией   pre I.a II. ročník SŠ, I.Bratislava,SPN, 1.vydanie 1995, 4.vydanie 2010, s.310, ISBN 80-10-00637-8
ACB 02 Kollárová, E., Trušinová, L.:  Встречи с Россией   pre 3. a 4. ročník SŠ, Bratislava, SPN, I.vydanie 1998, II.vydanie 2009, ISBN 978-80-10-01470-5
ACB 03 Kollárová, E., Berdičevskij, A.: Культура первых встреч . Ruština pre samoukov. Bratislava, Belimex, 2006, 1.vydanie, Eastone Books, 2008-III.vydanie, ISBN 978 –80-8109-050-, IV.vydanie- 2013 Eastone Books, Bratislava, ďalšie 4 v posledných dvoch rokoch
ACB 04 Kollárová, E.: Ruské kultúrne štúdiá, Banská Bystrica, Faktulta humanitných vied UMB 2011, s.83 ISBN 978-80-557-0133-2
ACB 05 Колларова, Э.: Русские культурные исследования , Банска Быстрица.,2007, s.68, ISBN 978-80 89070-27-5
ACB 06 Kollárová, E: Univerzita  škole, Ružomberok, Verbum, 2017, ISBN 978-80-561-0438-5

 

BCI Učebné texty a vizuálne učebné pomôcky (met.did. videoprogramy a videodokumenty)

BCI 01 Kollárová, E.: História, veda, kultúra v obrazoch, s metodickým komentárom, Banská Bystrica, UP, 1989, s.50
BCI 02 Kollárová, E.: Jazykové laboratórium – a čo ďalej, Banská Bystrica, KPÚ,1979.s. 30
BCI 03 Kollárová, E.: Od informácie k čitateľskému zážitku, KPÚ, 1980, s.60
BCI 04 Kollárová, E.: Od rozprávky k eseji, Prešov, Banská Bystrica, MPC, 2002, 2003, s.60
BCI 05 Kollárová, E.: Ruská moderna na hodine RJ. Medzipredmetové kontakty. Banská Bystrica, MPC, 1990, metodický videoprogram 20´
BCI 06 Kollárová, E.:Móda je, keď…, Banská Bystrica, MPC, 1990, metodicko-didakt.videoprogram 2O´
BCI 07 Kollárová, E.: Ruská literatúra pre SŠ, Praha, Komenium, 1988, diafón, 20´
BCI 08 Kollárová, E: Ruské sochárstvo , Banská Bystrica, MPC, 1991, met.videoprogram, 45´
BCI 09 Kollárová, E: Ruská hudba, Banská Bystrica, MPC, 1991, 40´
BCI 10 Kollárová, E:: M.Šolochov, B.Bystrica, UP, Praha, Komenium, 15´, MŠ
BCI 11 Kollárová, E.: V. Majakovskij, Banská Bystrica, Komenium, Praha, 1988, MŠ, 15´
BCI 12 Kollárová, E: M. Gorkij, Banská Bystrica, UP, Komenium, Praha, 1987, MŠ, 15´
BCI 13 Kollárová, E.: Helena Turčanová a jej študenti, B.B., MPC ,1995, 20´ autorský videodokument
BCI 14 Kollárová, E: Hovory o estetickej výchove, Banská Bystrica, MPC, 1992, 45´videoprogram
BCI 15 Kollárová, E.: Zlatý dážď poézie-ARS poetica, Bratislava, Filiálka Puškinovho inštitútu, 1990, a.f.d.
BCI 16 Kollárová, E:Obraz prichádza (ruská moderna), Banská Bystrica, MC, 1992, s.20
BCI 17 Kollárová, E.:Neznáme známe v obrazoch, Banská Bystrica, MC, 1992, s.25
BCI 18 Kollárová, E., Vargic, B.: Umelecké paralely, Banská Bystrica, MC, 1995, s.4O
BCI 19 Kollárová. E.: Boľavý trfiumf, Bratislava, Obzor, 1989, s.20

 

Edičné práce

prof.PhDr.Etela Farkašová,PhD.
Květa Fulierová, akademická maliarka
Eva Kollárová
vydavateľ Global- plus Mgr. E. Somov
poetka a šéfredaktorka moskovského časopisu“ Кольцо “ T.Kuzovlevová
Univerzita v škole, Eva Kollárová, 2017, Verbum, Ružomberok
Súradnice príbuznosti- „КООРДИНАТЫ РОДСТВА „rusko-slovenské vydanie výberu z poézie T. Kuzovlevovej a E. Farkašovej, Bratislava, ISBN 978-80-8117-008-9, GLOBALPLUS, 2010, s.1O7
Gid SLOVAKIA, RET, učebný komplex, úvodné slovo, Bratislava, 2013, ISBN 978-80 971405 0 2
Mladá slovenská poviedka, zborník literárnych prác, úvodné slovo, Žilinský samosprávny kraj, 2013, ISBN,978 80 970334-8-4
Mladá slovenská poviedka, zborník literárnych prác, úvodné slovo, Žilinský samosprávny kraj, 2012. ISNM 978 80 970334-7-7
Stránky z estetickej výchovy, I.II. Banská Bystrica, MPC, 1993, 1994, s.1OO
„Zdravstvuj“ súbor uč. textov pre ZŠ v republike, Banská Bystrica, MPC, 1994, s. 120
„Karuseľ“ súbor textov v RJ pre predškolský vek, Bratislava , Banská Bystrica, 1994
„Medzi generáciami“ Prešov, 1999
ACTA LITTERARIA ROSICA, VII Tolstojovský zborník, Banská Bystrica, 1989; II Lermontovovský zborník, Banská Bystrica, 1985
Ružové sny (?), Dolný Kubín, 2004

 

ADE Vedecké práce v zahraničných časopisoch a zborníkoch (výber)

ADE 00 Колларова, Э :Кратко о философии иноязычного образования, с. 102, In: Язык межкультурных и национальных взaимосвязей,Казань , 2016, с.323, ISBN 978 -5-9222-1093-5
ADE 00 Колларова, Э.: У каждого свой путь к литературе, In: Русская литература в иностранной аудитории, Санкт- Петербург, 2014, c.381, c. 321-324, ISBN 978-5-8064-2030-6
ADE 01 Колларова, Э: Цивилизационная компетенциа совеменного учителя- русиста и новое поколение учебников с культуроведческим направлением  In : Состояние и перспективы сопоставительного исследования русского и других языков, Белград, 2000, c.375-380, ID 85823756
!ADE 02 Пассов, Е. И.,Колларова, Э .:Личностный аспект модернизации школьного образования , In: Русский  язык как иностранный,  Санкт- Петербург, 2000, c.374-378
Prevzal Mecenat i mir str. 300-304,n.41-44,Moskva-Riazaň, 2009
Содержание и контакты журнала  н.11  Русский язык в центре Европы, In:  Меценат и мир , n. 41-44, c.354-355
!ADE 03 Бердичевский,. А Л., Колларова, Э .:Русист  21 века: Кто он ?Диалог методиста и культуролога о наболевшем , In:Русский язык в Европе : Методика. Опыт преподавания. Перспективы ,VERONA,2005, c. 174-179
!ADE 04 Колларова, Э.:Художественная культура- эффективный феномен подготовки будущих русистов, In: Русский язык как иностранный.

Теoрия. Исследования. Практика . Выпуск  7, Санкт Петербург, 2004

!ADE 05 Колларова, Э.: В поисках“ души “ культурологического направления иноязычного образования, на примере авторской вузовскои программы , In: Президиум МАПРЯЛ. Сборник научных трудов , Санкт -Петербург , 2007, c.113-117
ADE 06 Бердичевский, А. Л .: Проблема подготовки повышения квалификации учителей и преподавателей русского языка как иностранного In: Очерки по теории и практике преподавания РЯ как иностранного, МОСКВА, 2003, с.3O
ADE 07 Колларова Э.:Ценности русской культуры на службе совершенствования человека. О культурологическом направлении работы Ассоциации русистов Словакии , In: Концептосфера,  дискурс , картина мира, Самара , 2006, c.194-196
ADE 08 Колларова, Э.: Квадратное слово о Круглом столе будущего Конгресса МАПРЯЛ, In: Русский язык как иностранный: Теория.Исследования. Практика. Выпуск IX, Санкт- Петербург , 2007
ADE 09 Колларова ,Э.:Конгресс МАПРЯЛ- и что дальше?!  In :Русистика и современность. Диалог культур в преподавании РЯ и русской словесности, Санкт- Петербург, 2008
ADE 10 Колларовa,Э., Трушина Л.Б..: Язык, образование, культура, обшестгво: от идеи к реализации /c.56-62/ In: Язык, культура, образование- статус русского языка в странах мира,  WASHINGTON, 1997
ADE 11 Колларовa, Э.: Цивилизационная компетенция современного учителя русиста и новое поколение учебников культурологического направления c.27-33/ In: Актуальные вопросы преподавания РЯ , KRAKOW, 1999
ADE 12 Колларова, Э.: Встречи с Россией- культурологический учебник РЯ  /c.111-119/ In: Новое в теории и практике описания и преподавания РЯ, WARSZAWA, 1999
ADE 13 Колларова Э.: Диалог культур в современном иноязычном образовании , In: Русский язык литература культура на рубеже веков и китайская русистика,  PEKIN, 1998
ADE 14 Колларова Э .: Культурологический подход в новых учебниках РЯ,   In: Rossica Olomucensia XXIV, 1995, OLOMOUC
ADE 15 Колларова, Э.: Эстетизация общения- искусство на уроке и в учебниках РЯ,  In:  Доклады и сообщения делегации Чехословакии, PRAGA, 199O
ADE 16 Колларова, Э.: Продолжение разговора  :Новое поколение учебников с культурологическим направлением,  In:  Теория и практика русистики в мировом контексте, МОСКВА, МАРЯЛ , 1997
ADE 17 Колларoва, Э.: Диалог культур на уроках РЯ,  In: Русский язык за рубежом   2-3/1995, МОСКВА
ADE 18 Колларова, Э.: Отчет о работе Круглого стола: Учебники,  In:Русский язык за рубежом   1/200O, МОСКВА
ADE 19 Колларова, Э. От идеи к реализации,  In:  Вестник Филиала Институра РЯ , 8/1998, BUDAPEST
ADE 20 Колларова, Э.: Мир языка. Несколько слов о концепции  нового словацкого учебника РЯ , In:ČAR č.9, PRAHA, 1996
ADE 21 Колларова Э.: На встречу  IX Конгресса МАПРЯЛ  , In: Русский язык за рубежом  1/98,c.15-18 МОСКВА, 1998
ADE 22 Колларова, Э. : Русист   XX  век,. In: Русский язык за рубежом,   2006/1, MОСКВА, 2006, c.45-49
ADE 23 Колларова, Э:. Каким быть учителю РЯ в многоязычной Европе,  In:Русское слово в мире культуры, САНКТ  ПЕТРБУРГ , 2003, c. 37-43
ADE 23 Колларова,Э.:Творческая мастерская , In: Национальный компонент в тексте и языке, МИНСК , 2005
ADE 24 Колларова, Э.:Талант- это богатство ассоциаций,  In: Азбуки 15/2006, СОФИЯ, 2006,.4
ADE 25 Колларова ,Э: Краткая реплика об  учебниках и нравственности, In: Русистика и современность, САНКТ -ПЕТЕРБУРГ , 2012, ISBN 978 5 905042 26, c. 379-380
ADE 26 Колларова, Э.: Слово о словацкой русистике в  2013 , In: СЛОВАКИЯ , н.3/2013, с 2-4 МОСКВА, 2013
ADE 27 Колларова, Э.: Русская литература в контексте диалога культур как вызов времени словацким  русистам , с.49-52, In:  Русская литература в иностранной аудитории, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2013, c.235, ISBN 978-5—8064-1905-8
ADE 28 Бердичевский, А. Л.,  Колларова, Э.: От диалога культур к“ третьей“ культуре личности, Диалог методиста и культурологa,  In:Лингводидактический поиск на рубеже веков, МОСКВА, 2000, c..46-54, ISBN 5- 93049-010-4

 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch a zborníkoch (výber)

ADF Kollárová, E.:Filozofia smerovania slovenskej rusistiky v kontexte súčasnej „maprjalskej“ interpretácie cudzojazyčnej edukácie, In: Prešovská rusistika: minulosť i súčasnosť, str.159-163, Prešov 2016, ISBN 978-80-555-1605-9
ADF
ADF Kollárová, E.:Jeden z pohľadov na svet cudzích jazykov dnes, str 25-28 In: ACTA ROSSICA TYRNAVIENS II, str.625, ISBN 978 -80-263-1039-6, Trnava, 2016
ADF Kollárova, E.:Po rusky v Santa Fe, Minsku i Granade, str.57, In: Pontes 2-3, Bratislava, 2016, str.103, ISSN 133-8687
ADF Kollárová, E.:Kulturologické smerovanie cudzojazyčnej edukácia – ako cesta od človeka hovoriaceho k človeku duchovnému, str. 16-21 IN: Vzdelanie. Kultúra, Duchovnosť.Bardejov, 2012, str.481, ISBN 97880 895 19 01 9
ADF 00
ADF 01 Kollárová, E.: Chudožestvennaja kuľtura i attestat zrelosti In: Russkij jazyk v centre Jevropy, n.11, Bratislava, 200
ADF 02 Kollárova, E.: Interpretácia rusko-slovenského dialógu kultúr v cudzojazyčnej edukácii In:Slovensko-ruské vzťahy a súvislosti, Bratislava-Nitra, 2OO2
ADF 03 Kollarova, E.: Novoje pokolenie učebnikov In: Rossica slovaca VI, Prešov, 1998
ADF 04 Kollárová, E.:O bielych miestach ruskej kultúry v našej slovenskej škole In: Biele miesta I., Nitra, 1997
ADF 05 Kollárová, E.: Slovenská učebnica, ruský maliar, americké múzeum alebo škola ako rozhovor In: Biele miesta, II,Nitra, 1997 Nitra
ADF 06 Kollárová, E.:Turgenev v slovenských gymnáziách In: Acta Litteraria Rossica I Turgenevovský zborník, Bratislava, 1984
ADF 07 Kollárová, E.:Lermontov v slovenských gymnáziách In: Acta litteraria Rossica II, Lermontovovský zborník, Banská Bystrica, 1985
ADF 08 Kollárová, E.:Chápu slovenskí gymnazisti Dostojevského? In: Acta litteraria Rossica, IV. Zborník o Dostojevskom, Bratislava, 1987
ADF 09 Kollárová, E.: Šolochov a slovenská škola In: Acta litteraria Rossica V.Šolochovovský zborník, Prešov, 1987
ADF 10 Kollárová, E.: Puškin ako škola mravnosti In: Acta litteraria Rossica VI. Puškinský zborník, Bratislava, 1988
ADF 11 Kollárová, E.:Anna Kareninová na hodine RJ In: Acta litteraria Rossica, VII. Banská Bystrica, 1989
ADF 12 Kollárová, E.:Gorkij a slovenská škola In: Acta litteraria Rossica VIII., Bratislava, 1989
ADF 13 Kollárová, E.:Dialóg kultúr na hodinách cudzích jazykov In: MEDACTA 93/4, Nitra, 1993
ADF 14 Kollárová, E: Novoe pokolenie učebnikov s kuľturovedčeskim napravleniem,In: ROSSICA SLOVACA VI, Zborník, Prešov 1998, str.166-169

 

DAI Kvalifikačné práce

DAI 01 Kollárová, E.: Vízia učebnice literatúry. Ruská literatúra. (Vedný odbor Teória a dejiny slovanských literatúr. Univerzita Komenského, Bratislava, 1973)
PhDr.
DAI 02 Kollárová, E.: Kulturologický rozmer cudzojazyčného vzdelávania a učebnica Rj-Vstreči s Rossijej I. (Vedný odbor Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej povahy, v špecializácii: Teória vyučovania cudzích jazykov, Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, 2000)
PhD.
DAI 03 Kollárová, E.: Umelecká kultúra ako efektívny komponent cudzojazyčnej edukácie(vedný odbor Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej povahy-teória vyučovania cudzích jazykov, Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, 2001
Docent
DAI 04 Súbor vizuálnych interpretácií ruskej umeleckej kultúry, Moskva , 2003,Akadémia slovanských kultúr (UNESCO)
Profesor

 

EDJ Výber recenzií, článkov, štúdií v Literárnom týždenníku, UN, Múzy v škole, Pedagogické rozhľady, Pravda, Národná osveta, Slovo a. i

EDJ 01 Kollárová, E.: Súradnice príbuznosti v knihe i okolo nej, In : Slovo,č.27 / 2010, Bratislava, str.14-17,ISNN 1336 2984
EDJ 02 E. Farkašová: Interview s Evou Kollárovou: Od homo loquens k homo spiritualis, LT, 31.XI.2012
EDJ 03 Kollárová, E.,Brezovský, J,: Školskú reformu ohrozuje iba neodbornosť a hlúposť, Pravda, 20.júna 2008
EDJ 04 Kollárová, E.: Kultúra ako etický náboj kvalitného súžitia, Národná osveta, č.21, Bratislava, 2001
EDJ 05 Kollárová, E.: Pokongresové impresie (IX.Kongres MAPRJAL), Literárny týždenník 36/99
EDJ 04 Kollárová, E:: Brodzany- slovanské múzeum.Literárny týždenník č.23/95
EDJ 05 Kollárová, E.: Dialóg kultúr v Regensburgu, Literárny týždenník, č.44/94
EDJ 06 Kollárová, E., Farkašová, E.:Kultúrny dialóg pokračuje, Literárny týždednník, 1997
EDJ 07 Kollárová, E.: Vansovej Lomnička v roku 2000, Literárny týždenník č. 4O/2000
EDJ 08 Kollárová, E.: Na margo jednej antológie,Literárny týždenník, 9/97 (recenzia)
EDJ 09 Kollárová, E.: Rusisti rokovali v Pekingu, Literárny týždenník, č.48/98
EDJ 10 Kollárová, E,: Brodzany- ako slovanské múzheum, LT, 23, 1995
EDJ 11 Kollárová, E.: Rusisti rokovali v Pekingu (interview), LT, 48, 1998
EDJ 12 Kollárová E.: Za múdrosťou krásy, UN, 27, 1990
EDJ 13 Kollárová, E.: Umením zaplnený priestor UN, 39, 1990
EDJ 14 Kollárová, E.: Človek v divadle, UN 23.XI.1990
EDJ 15 Kollárová, E.: Americké pristavenia (slovenskej rusistky)UN, 45, 1992
EDJ 16 Kollárová, E.: Maturita ako zážitok UN, 43,1993
EDJ 17 Kollárová, E.: Ach, ako rád mám tie svoje rozprávky (M.Bazovský) UN, 33, 1994 (recenzia)
EDJ 18 Kollárová, E.: Tichá radosť metodika, UN, 41, 1994
EDJ 19 Kollárová, E.: Ako ďalej s naším vzdelávaním UN, 23, 1995
EDJ 20 Kollárová, E.: S nami naposledy (Rozlúčka s Mašou Haľamovou), UN , 35, 1995
EDJ 21 Kollárová, E.: Každý máme svojho Fedora (Deň za dňom ), UN, 31, 1997 (recenzia)
EDJ 22 Kollárová, E.: Pán učiteľ Potočný a tí druhí (Tv inscenácia E.farkašovej), UN19, 1998 (recenzia)
EDJ 23 Kollárová, E.: Jeden z pohľadov na 48. Hviezdoslavov Kubín, UN, 24.10.1992
EDJ 24 Kollárová, E.: Nie ja som zavolala esej, UN, 43, 2003 (recenzia)
EDJ 25 Kollárová, E.: Na skok u amerických rusistov, Un, 27, 1998
EDJ 26 Kollárová, E.: Nedeľné zastavenie pri Balade o vojakovi Un, 21, 1995
EDJ 27 Kollárová, E.: Červená v ruskom umení, UN, 39, 1998 (recenzia viedenskej výstavy)
EDJ 28 Kollárová, E.: Čítame z Milana Rúfusa, UN, 25, 2000
EDJ 29 Kollárová, E.: Súčasný učiteľ –rusista, UN , 24, 2000
EDJ 30 Kollárová, E.: Sviatky príbuznosti, Ped.rozhľady, 1, 1990 (recenzia diela P. Straussa)
EDJ 31 Kollárová, E.: Umenie a gýč (T.Kulka), Ped.roz., 2, 1994 (recenzia)
EDJ 32 Kollárová, E.: Hudobná výchova pre 8. ročník (E.Langsteinová) ,Ped.r., 1, 1998 (recenzia)
EDJ 33 Kollárová, E.: Premárnená šanca- estetická výchova, Múzy v škole, 2, 2OOO
EDJ 34 Kollárová, E.: Nedali ste si ujsť výstavu.A, Leibovitzovej?, Múzy v škole, 1, 1998
EDJ 35 Kollárová, E.: Ruský balet, Múzy v škole, 1.1996
EDJ 36 Kollárová, E.: Profesionál so srdcom amatéra (A,Eisenstadt), Múzy v škole, 1, 1997
EDJ 37 Kollárová, E.: Michail Baryšnikov, Múzy v škole, 3, 1997
EDJ 38 Kollárová, E.: H.Moore, Múzy v škole, 2, 1997
EDJ 39 Kollárová, E.: L.F.Wrigt, Múzy v škole, 4, 1997

 

Recenzie

Ryćlová Ivana :OLEG BUGAJEV, Brno, JAMU, 2022, str.230, ISBN 978 80 7460 202 3
Rusistika i sovremennosť- zborník Latvija, Riga, 2016
Kvapil, R.: Od reálii k interkultúrnej kompetencii učiteľa-rusista, Bratislava, 2013, str.45
Kvapil, R.: Tvorba didaktických testov z RJ ,MPC, Bratislava, 2012, str.67
Pedagogická dokumentácia –úroveň B2 (RJ),Bratislava, 2009, ISBN 978-80-89225-91-0
Kvapil, R., Koroľová, A.: Jazyková kompetencia- učiteľa RJ, MC, Bratislava, 2012, str.67
Butašová, A.Butaš, J.: Tvorenie položiek testov pre meranie A1, A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, Bratislava, 2012, str.164, ISBN 97 8 80 8118 104 7
Butašová, A.a kol. ŠPÚ: Východiská kurikulárnych snáh v oblasti výučby cudzích jazykov, Bratislava, 2007, ISBN 978-80 -89225 -30-9
Butašová, A.a kol.: CONCEPTION OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT BPRIMARY AND SECONDARY SCOOLS, Bratislava, 2009, ŠPÚ, ISBN 978 80 89225 72 9

RTVS-televízia: 1.II. 2o16 o 15,30 Rusistika na KU Fórum rusistov
Slovenský dokumentárny film: Zora Jesenská.Prvá.- Premiera filmu v apríli 2016, 2 monológy EK

 

Slovenský rozhlas

10.07.2012 Hosť v Nočných dialógoch. Pyramída: Cudzie jazyky dnes- 22:00-24:00
24.02.2012 Hovoríme o novej knižnici, daru Fondu ruskej kultúry – Knižnica Sergeja Michalkova v Ústave rusko-slovenských kultúrnych štúdií na PF KU v Ružomberku
06.11.2011 Ivica Ruttkayová hovorí o románe A.Kareninová s E.Kollárovou
20.07.2011 Ivica Ruttkayová hovorí s EK o 20 ročnej Ars poetice
21.09.1996 Hosť v štúdiu: Santa Fe a ruský maliar
27.11.1997 Hosť v štúdiu: Moskva v tieto dni
14.10.1998 Hosť v štúdiu: Peking. Zakázané mesto
15.09.1999 Hosť v štúdiu: Od dedinskej učiteľky k viceprezidentke svetovej rusistickej organizície

Kontakt

Prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD.

  +421 907 858 020
  kollarova@orava.sk
Back to top
Close Offcanvas Sidebar